Vlindermonitoring ecologische verbindingszones gemeente Den Haag

Uitzetten vlindermonitoringroutes in de ecozones van de gemeente Den Haag

Monitoring BREEAM Holmatro, Raamsdonksveer

Opstellen inrichting- en beheerplannen voor de ecologische verbindingszones gemeente Den Haag

Opstellen ecologisch werkprotocol en begeleiding project Veerse Kreek, Wolphaartsdijk

Advies inrichting en beheer buitenruimte Campus NHTV, Breda

Onderzoek  kwaliteit ecologische verbindingszones gemeente Den Haag

BREEAM certificering Campus NHTV, Breda

BREEAM certificering nieuwbouw Rijksinspectie Terminal Maasvlakte, Rotterdam

BREEAM certificering "excellent" nieuwbouw Holmatro-Group, bedrijventerrein Raamsdonksveer

Stadsplanten van Breda, uitgave werkgroep stadsplanten KNNV, Breda

Beheersevaluatie Brabantse Wal, Bergen op Zoom

Beheersevaluatie De Donken, Breda

Beheerplan De Donken, Breda