Monitoring BREEAM Holmatro Raamsdonksveer

Opstellen beheerplannen ecologische verbindingszones gemeente Den Haag

Quickscan Flora en fauna Veerse Kreek Wolphaartsdijk

Voortoets Wet natuurbescherming Veerse Kreek Wolphaartsdijk

Advies inrichting buitenruimte Campus NHTV, Breda

Onderzoek  kwaliteit ecologische verbindingszones gemeente Den Haag

BREEAM certificering Campus NHTV, Breda

Aerius-berekening Natura 2000-gebieden in Zeeland, Goes

BREEAM certificering nieuwbouw Rijksinspectie Terminal Maasvlakte, Rotterdam

Quickscan Flora en fauna Plan Weideveld, Zundert

BREEAM certificering "excellent" nieuwbouw Holmatro-Group, bedrijventerrein Raamsdonksveer

Stadsplanten van Breda, uitgave werkgroep stadsplanten KNNV, Breda

Beheersevaluatie Brabantse Wal, Bergen op Zoom

Projectscan biodiversiteit Heibunders, Veghel

Beheersevaluatie De Donken, Breda

Beheerplan De Donken, Breda

Robuuste Ecologische Verbinding, Achterveld