BREEAM /DGBC

 

 

Duurzaam bouwen met BREEAM / Dutch Green Building Counsil:

een certificeringsmethode die aangeeft hoe duurzaam het object is ontwikkeld / gerenoveerd.

 

BREEAM - certificering vraagt om:

 

Ruimtelijke ontwikkeling die niet in strijd is met de Wet Natuurbescherming 

en waarbij in het ontwerp en tijdens de bouw rekening gehouden wordt met planten en dieren die in de omgeving kunnen voorkomen (ecologisch werkprotocol/ compenseren-mitigeren).

 

Duurzaam medegebruik van gebouwen en de omgeving door de flora en fauna:

Het is telkens een bijzondere uitdaging het ontwerp zodanig te gebruiken dat ook planten en dieren profiteren van de nieuwe ontwikkeling. Daarbij gaat het om beschermde soorten, die van nature in de (wijde) omgeving voorkomen of zouden kunnen voorkomen.

Inventiviteit, overtuigingskracht, en wederzijds respect voor elkaars ideeën zijn hier de sleutelwoorden voor een succesvolle samenwerking tussen architecten, ondernemers, projectontwikkelaars en gebruikers van het object.

 

Ook wat betreft drinkwatergebruik is er een taak weggelegd voor de ecoloog:

Met een uitgekiend, op de locatie toegesneden plan voor de groenvoorziening op en rond de gebouwen  (inclusief dak!) kan veel drinkwater worden bespaard.            (BREEAM credit Water)

 

Voorbeelden:

De NHTV Hogeschool te Breda gaat een Campus realiseren, zodat alle onderwijsactiviteiten geconcentreerd zijn op één locatie in de stad. In samenwerking met de landschapsarchitect is een landschapsplan ontworpen met een beduidend grotere ecologische waarde dan het huidige terrein met parkeerplaatsen rond de gebouwen. (BREEAM In-Use) 

 

Op het bedrijventerrein in  Raamsdonksveer heeft Holmatro Group zijn bedrijf uitgebreid met een nieuw kantoorpand, productiehal en restaurant.

Het moderne pand heeft het BREEAM-certificaat "excellent" behaald.

Voor de credit Landgebruik en Ecologie en de credit Water (vermindering gebruik drinkwater voor irrigatie van de tuin) zijn alle benodigde punten behaald. 

Het duurzaam medegebruik van de gebouwen en de omgeving wordt bereikt door het aanbrengen van 15 nestkasten voor een kolonie van gierzwaluwen en door de aanleg van een natuurvriendelijke tuin met waterpartij.

In de tuin ligt het accent op planten en struiken die bijen, vlinders en vogels aantrekken, maar die tevens (na de aanlegfase) geen irrigatie behoeven. 

Het natuurvriendelijk beheer van de tuin levert tevens een flinke besparing in de onderhoudskosten op.

Er zijn zelfs plannen om in de tuin bijenkasten te plaatsen!                                           (BREEAM Nieuwbouw en Renovatie)

 

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt de Rijksinspectie Terminal (RIT ) met een Politiehonden Trainingscentrum op de Maasvlakte te Rotterdam.

Voor het Politiehonden Trainingscentrum wordt BREEAM-certificering "excellent" voorzien.

In deze omgeving van opgespoten droog, zilt, voedselarm zand en zeewind is het een hele uitdaging voor de credit Landgebruik en Ecologie en de credit Water alle benodigde punten te behalen.

De verdiepte zone, bedoeld voor de opvang van overtollig regenwater, wordt beplant met gebiedseigen plantensoorten en het duinzand van de voorziene taluds wordt vastgelegd met een specifiek zaadmengsel van bloemrijk grasland dat in deze barre omgeving kan floreren. Hiermee wordt de basis gelegd voor habitats waar beschermde soorten planten en dieren zich thuis kunnen voelen.

Zo wordt duurzaam medegebruik voor flora en fauna gefaciliteerd en kan, ondanks de lage grondwaterstand van het terrein, zonder extra irrigatie een groene oase worden gecreëerd in een industriegebied met een lage ecologische waarde. (BREEAM Nieuwbouw en Renovatie)