onderzoek ten behoeve van:

 

 

Green design - Green buildings - Bedrijventerreinen natuurlijk!

BREEAM

Ecologische verbindingszones  en natuurontwikkeling

Wet -en regelgeving :  Wet natuurbescherming ; Omgevingsvergunning / WABO

Quickscan flora en fauna

Aerius-berekening Natura 2000

Evaluatie beheer

Opstellen beheerplan

Biodiversiteitsonderzoek

Ecologisch werkprotocol opstellen

Ecologische begeleiding projecten

Implementatie gedragscode in (gemeentelijke) organisaties