onderzoek ten behoeve van:

 

Ecologische verbindingszones  en natuurontwikkeling:

Onderzoek naar functioneren van de verbinding

Biodiversiteitsonderzoek

Opstellen inrichtingsplan 

Opstellen beheerplan

 

Ruimtelijke ontwikkeling

Green design - Green buildings - Bedrijventerreinen natuurlijk!

BREEAM

Ecologisch werkprotocol 

Ecologische begeleiding projecten

 

Implementatie gedragscode in (gemeentelijke) organisaties